Acces massmedia

 1. Procedura acces mass_media
 2. In cadrul spitalului, relatia cu mass-media se desfasoara numai prin intermediul purtatorului de cuvant, desemnat prin decizie manageriala. Purtatorul de cuvant desemnat va realiza si va asigura transmiterea mesajelor conducerii spitalului.
 3. b)Purtatorul de cuvant al spitalului va informa reprezentantii mass-media asupra activitatii spitalului prin:

– organizarea de conferinte de presa – in functie de evenimente, de cererea presei si de interesele spitalului.

-emiterea de comunicate de presa

–  acordarea de interviuri.

 1. Niciun reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului decat cu acordul scris al mangerului, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare eliberat de spital. Reprezentantii mass media vor fi inregistrati la nivelul secretariatului spitalului intr-un registru special, pe baza actelor de identitate. Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati si numai cu acordul managerului, care va desemna in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor.
 2. Accesul mass media in sectiile spitalului este restrictionat; in situatii deosebite, permisul se acorda de comun acord manager – sef de sectie.
 3. Exceptie la pct. a) si b) fac urmatoarele cazuri: accesul delegatiilor oficiale (ministere, alte institutii ale statului) – cand acestia isi asuma raspunderea pentru reprezentantii mass-media.
 4. Alte interviuri se pot da numai de catre persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr-un cadru organizat, la sediul spitalului.. Alti salariati care dau declaratii presei in numele unitatii, fara a fi mandatati de conducere in acest sens, isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta consecintele legale care decurg din aceasta.
 5. Reprezentantii mass-media vor fi insotiti permanent pe parcursul vizitei de o persoana special desemnata de catre manager.
 6. In virtutea dreptului la informare, exista posibilitatea ca unui pacient/apartinator/reprezentant sa i se solicite luarea unui interviu. Pentru a se respecta confidentialitatea actului medical si a datelor referitoare la starea pacientilor, se interzice divulgarea informatiilor despre starea medicala a unui pacient, aceasta putandu-se realiza doar cu acceptul scris al acestuia.
 7. Acordarea interviurilor –se face numai de catre purtator de cuvant, cu respectarea urmatoarelor reguli privind drepturile copilului

– nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decat cu acordul in scris al apartinatorilor (rude de gr.I).

– informatiile puse la dispozitia mass-media in cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului in cauza

– nu vor fi facute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea pacientului, in situatia in care acesta a fost victima unui abuz sexual, fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea pacientului sau starea lui de sanatate vor fi facute publice numai cu acordul scris al parintilor , al persoanei in grija careia se afla copilul sau a unui reprezentant legal

–   nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia

 • privind demnitatea umana si drepturile pacientilor

–   declaratiile referitoare la o persona se vor face respectand drepturile si libertatile fundamentale ale omului

–   informatiile cu privire la o persoana retinuta pentru cercetari, arestate sau aflate in detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei

–   nu va fi dezvaluita in nici un fel identitatea unei persoane victima a unei infractiuni privitoare la viata sexuala cu exceptia cazului in care persoana a dat acord scris

–   nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnica, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acestuia

–   informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sanatate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau in cazul unui persoane fara discernamant ori decedata, cu acordul familiei sau apartinatorilor

Accesul in incinta spitalului a reprezentantilor mass-media acreditati in situatii epidemiologice particulare ( epidemie ) se va face respectand urmatoarele conditii:

 1. informarea reprezentantilor mass media privind situatia epidemiologica ( epidemie) ;
 2. efectuarea triajului epidemiologic in vederea identificarii persoanelor care prezinta semne sau simptome de boala (ex. viroze respiratorii /gripa : rinoree, tuse, febra, contact cu cazuri de imbolnavire in familie sau la locul de munca ) ;
 3. interzicerea accesului persoanelor la care se ridica suspiciunea unei infectii;
 4. accesul in sectie: in zona de fitru se va efectua echiparea reprezentantilor mass media , cu ajutorul personalului medical: botosei, halat, masca ( acopera nasul si gura) ,dezinfectia igienica a mainilor cu solutie alcoolica si frictionare 30 secunde sub supravegherea personalului medical;
 5. se interzice accesul in saloanele cu pacienti;
 6. la iesirea din sectie reprezentantii mass media se vor dezechipa si se va colecta echipamentul de protectie in recipientele de colectare de la nivelul zonei de fitru;
 7. dupa dezinfectia mainilor se paraseste sectia pe traseul urmat anterior.

Reguli privind accesul reprezentanţilor mass-media

in incinta Spitalului Orasenesc Agnita

 • Toti reprezentantii mass-media care vor oferi informati înregistrate audio/video de pe teritoriul sau în legătură cu spitalul au obligaţia de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor.
 • În incinta spitalului, accesul şi vizitarea se face numai însoţit de către purtătorul de cuvânt sau altă persoană(e) desemnata de manager, respectând zonele cu acces interzis publicului.
 • Accesul reprezentanţilor mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului numai dacă aceştia îşi asumă prin semnătură respectarea prezentelor reguli.
 • Accesul în sectiile spitalului se face numai echipat corespunzător cu halat, încălţăminte specială şi ecuson pentru identificare, în zonele şi în intervalul orar, astfel încât să nu tulbure activitatea cadrelor medicale sau programul pacienţilor si numai cu aprobarea managerului.
 • Reprezentanţii mass-media nu vor recurge la înşelăciune în vederea obţinerii unor informaţii suţinând că sunt persoane angajate ale spitalului.
 • Reprezentanţii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări sau fotografii ale pacienţilor din cadrul spitalului decât după ce se va obţine acordul scris al acestora.
 • Reprezentanţii mass-media care vor obţine si utiliza informaţii din cadrul spitalului folosind mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor şi vor suporta consecinţele. Utilizarea metodelor menţionate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen nelimitat.

Subsemnatul __________________________, jumalist/cameraman, la _____________________ , legitimat cu CI seria _____ nr. _________ , seria şi legitimaţia de serviciu nr. _______ , declar că mi-au fost aduse la cunoştinţă regulile de acces şi de vizitare a Spitalului Orasenesc Agnita

Mă oblig să respect regulile spitalului, cunoscand faptul că acestea derivă din acte normative în vigoare, iar solicitările spitalului au drept scop respectarea legii privind drepturile pacientului, ale angajaţilor şi alte norme ale legislaţiei incidente.

De asemenea, declar că am cunoştinţă despre faptul că prezentarea unor date şi/sau fapte nereale in legătură cu spitalul, pacienţii şi/sau angajaţii prin care s-au creat premisele producerii unor prejudicii sunt imputabile şi generează obligaţia despăgubirii celor prejudiciaţi atât de subsemnatul cât şi de angajatorul meu.

Data: ____________

Nume prenume: ___________________

Semnătura: __________

 

Skip to content