Obiective generale ale conducerii

  •  Obținerea satisfacției paciențiilor/clienților.
  • Perfecționarea continuă a personalului .
  • Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite.
  • Schimbarea mentalităților învechite.
  • Aplicarea de metode noi de lucru.

Un nou proiect pentru Spitalul Orasenesc Agnita

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orăşenesc Agnita”, cod SMS 142104, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020, este implementat de către unitatea spitalicească a orașului Agnita.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul oraşului Agnita în contextul crizei sanitanre COVID-19, în timp ce obiectivele specifice constituie creșterea capacității de reacție a Spitalului Orășenesc Agnita la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2 prin dotarea și echiparea spitalului cu aparatură medicală și materiale specifice. Prin asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în coptextul gestionării crizei COVD-19, proiectul vine în sprijinul realizării unui răspuns util și eficient al sistemului medical la criza COVID-19.

Prin implementarea acestuia vor fi achiziționate mai multe aparate menite să îmbunătățească dotările spitaului.Valoare totală a proiectului este de 2.968.931.00 lei finanțare nerambursabilă
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.05.2021 – 31.12.2021.

Ziarul Star Sibian Sibiu

Skip to content