Regulament, organizare si functionare

PRIMARIA ORASULUI AGNITA                                 APROBAT  PRIMARIA ORASULUI AGNITA

SPITALUL ORASENESC AGNITA

REGULAMENT

DE ORGANIZARE SI FUNTIONARE
AL SPITALULUI ORASENESC AGNITA

Spitalul Orasenesc Agnita ,unitate cu personalitate juridica,ofera si asigura asistenta medicala din zona pentru o populatie de 26.000 locuitori,dispusi pe un areal de 55-60 km,diametrul.Asigura asistenta medicala curativa si profilactica a bolilor acute si cronice in stationar si ambulator,printr-un complex de actiuni medicale,farmacologice,educative,igieno-dietetice.
Spitalul Orasenesc Agnita are urmatoarea structura organizatorica aprobata prin Ordinul MS nr.xi/a/67142/rl/4006/15.12.2011
-Compartiment medicina interna – 14 paturi
-Comp.psihiatrie – 8 paturi
-Compartiment obstetrica-ginecologie
(pentru nasteri fiziologice) – 7 paturi
-Compartiment neonatologie – 2 paturi
-Compartiment pediatrie – 8 paturi
-Compartiment chirurgie generala – 7 paturi
-Compartiment ATI – 2 paturi
-Camera de garda

TOTAL 48 PATURI
-Spitalizare de zi – 4 paturi
-Farmacie
-Sala de operatii
-Sterilizare
-Laborator radiologie si imagistica medicala
-Laborator analize medicale
-Cabinet planificare familiala

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile:

-Cabinet medicina interna
-Cabinet obstetrica-giencologie
-Cabinet chirurgie generala
-Cabinet psihiatrie
-Cabinet pediatrie

-Aparat functional

Structura activitatilor auxiliare:
-ateliere de intretinere si reparatii,bloc alimentar,spalatorie copii si adulti

Structura functionala:
-birou resurse umane
-serviciu aprovizionare,administrativ
Laboratoarele sunt unice, deservind atit paturile cit si ambulatoriul de specialitate al spitalului.
Spitalul functioneaza in subordinea Consiliului Local al Orasului Agnita .
Spitalul asigura asistenta medicala de specialitate curativa si de recuperare a bolnavilor internati.
Internarea bolnavilor se face pe baza biletului de trimitere emis de catre medicul specialist din ambulatoriu,de medicul de familie,a buletinului de identitate, a adeverintei din campul muncii, a cuponului de pensie, a adeverintei de ajutor social. Internarea se poate face prin serviciul de urgenta cand starea bolnavului necesita internare. In compartimentul de pediatrie, cu aprobarea medicului coordonator, copiii se pot interna cu mamele.
Bolnavii internati se repartizeaza pe saloane in functie de sex si afectiuni inrudite, iar in compartimentul de pediatrie pe afectiuni si grupe de virsta, la externarea bolnavului se intocmeste biletul de iesire din spital si decontul de cheltuieli.
Bolnavul se poate externa si la cerere, consemnand si semnand in foaia de observatie aceasta solicitare.
Unitatea sanitara este obligata sa inregistreze persoanele carora le acorda asistenta medicala, sa le intocmeasca fisa de consultatie, foi de observatie si alte asemenea acte, stabilite prin dispozitiile legale. De asemenea se vor elibera la cererea celor interesati si potrivit dispozitiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporara de munca, buletine de analiza, certificate de constatare a nasterii, certificate de constatare a decesului si alte asemenea acte.
Personalul din cadrul Spitalului Orasenesc Agnita se compune din urmatoarele categorii:

A.Personal medico-sanitar.
B.Personal sanitar auxiliar
C.Personal din aparatul functional:

Numarul personalului a fost stabilit prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr.208/2003 privind aprobarea nomativelor de personal.

ATRIBUTII ALE SECTIILOR SI COMPARTIMENTELOR

-Imbaierea bolnavilor ,dezinfectia,deparazitarea bolnavilor si a efectelor,repartizarea in saloane
-Examinarea medicala completa in ziua internarii
-Efectuarea investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului
-Asigurarea tratamentului medical complet individualizat si diferentiat in raport cu forma de boala si stadiul evolutiv al bolii;
-Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului si administrarea corecta a acestuia;
-Asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale;
-Asigurarea alimentatiei bolnavilor in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;
-Ingrijirea permanenta ziua si noaptea a bolnavilor internati-Asigurarea trusei si aparatelor de urgenta in sectii;
-Asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor in compartimentul de pediatrie si nou nascuti;
-Educatia sanitara a bolnavilor, a apartinatorilor si a programului sectiei;

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE

MANAGER

Asigura conducerea curenta si aduce la indeplinire hotaririle Consiliului de administratie si sarcinile stabilite de organul caruia ii este subordonata unitatea. In acest scop:

a) ia masurile necesare in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, imbunatatirea activitatii unitatii;
b) asigura aplicarea principiului muncii colective in activitatea desfasurata de catre Consiliul de administratie;
c) adopta masuri pentru imbunatatirea muncii in sectii, servicii si sectoare de activitate, organizeaza controlul tehnic al asistentei medicale, pe esaloane, sectii si servicii, pe categorii de personal sanitar si pe diferite perioade ale zilei;
d) analizeaza si stabileste masuri pentru aprovizionarea la timp a sectiilor si serviciilor cu aparatura, instrumentar medical, medicamente si produse tehnico-medicale, adopta masuri pentru reducerea consumurilor de materiale, de energie electrica, gaz metan si alte utilitati si a stocurilor supranormative;
e) asigura informarea operativa a membrilor Consiliului de administratie asupra desfasurarii activitatii unitatii si a principalelor probleme si masuri luate pe parcurs;
f) stabileste delegarile de atributii pe trepte ierarhice si compartimente de munca in cadrul unitatii, pe baza structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare; ia masuri pentru organizarea controlului indeplinirii sarcinilor;
g) incadreaza si elibereaza din functie personalul de executie din unitate, care nu este prevazut in competenta organelor de conducere colectiva, cu consultarea comitetului sindicatului;
h) angajeaza unitatea in relatiile cu persoanele juridice si fizice si in fata organelor jurisdictionale; poate da imputernicire de reprezentare in acest scop si altor cadre din unitate;
i) prevede fonduri pentru asigurarea conditiilor de igiena si pentru actiunile de prevenire si control a infectiilor nozocomiale;
j) urmareste realizarea clauzelor autorizatiei de functionare si al recomandarilor tehnice ale Directiei Sanitare si Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva si asigura baza materiala pentru indeplinire;
k) supravegheaza functionarea statiei centrale de sterilizare si numeste prin decizie asistenta sefa.In functie de volumul de lucru al statiei de sterilizare asigura 1,2 sau 3 ture,spatiile si dotarea corespunzatoare;
l) controleaza starea de curatenie si comportamentul igienic si respectarea tehnicilor aseptice de catre personal,starea de igiena a bolnavilor,a incaperilor,a insotitorilor,
efectuarea curateniei si dezinfectiei curente si periodice, aerisirea si incalzirea saloanelor de bolnavi;
m) controleaza starea de igiena si functionalitatea blocului alimentar si a spalatoriei si dispune masurile functionale,materiale si disciplinare pentru remedierea deficientelor constatate;
n) organizeaza si supravegheaza utilizarea judicioasa a paturilor din unitate;
o) propune Directiei sanitare masurile necesare pentru limitarea sau suspendarea activitatii in caz de supraaglomerare,evenimente epidemice sau deficiente majore
de igiena;
p) asigura incadrarea corespunzatoare cu personal a unitatii;
q) raspunde de instruirea personalului pe probleme de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale;
r) organizeaza si urmareste efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice si imunizarile profilactice la personal;
s) aproba planul autocontroalelor preventive bacteriologice si testarilor eficientei sterilizarii si dezinfectiei;
t) organizeaza in cadrul Consiliului de administratie,informarea lunara cu privire la situatia morbiditatii prin infectii nozocomiale si starea de igiena a unitatii;
u) informeaza directorul Directiei Sanitare si directorul Inspectoratului de Politie Sanitara si Medicina Preventiva(pe baza informarii primite de la asistentul SPCIN) despre aparitia unor izbucniri de infectii nozocomiale (de la primele 2-3 cazuri) si a unor deficiente importante de igiena de spital;
v) asigura indeplinirea recomandarilor planului de masuri tehnice de specialitate in cazul aparitiei unor izbucniri de infectii nozocomiale.Dispune masuri si intervine de urgenta la forurile competente(dace este necesar) in cazul unor evenimente de igiena din spital.La semnalarea sefilor de sectie dispune masurile necesare pentru remedierea deficientelor in propagarea solutiilor sterile;
w) dispune masuri necesare pentru limitarea vizitelor sau carantinarea unitatii, in cazul unor epidemii in teritoriu;
x) aplica masuri disciplinare in cazul de abateri de la normele de igiena pe care le constata sau i se raporteaza de catre sefii de sectie, compartimente, organele de control.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI MEDICAL

MEDICUL DE SPECIALITATE

-examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza in foaia de observatie evolutia, explorarile de laborator, alimentatia si tratamentul corespunzator; la sfirsitul internarii intocmeste epicriza;
-comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care necesita supraveghere deosebita;
-intocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijeste; supravegheaza tratamentele medicale, iar la nevoie le efectueaza personal;
-recomanda si urmareste zilnic regimul alimentar al bolnavilor
-controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, auxiliar sanitar cu care lucreaza.
-asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija
-raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare
-raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine si al bolnavilor pe care ii are in ingrijire
-asigura contravizita si garzile potrivit graficului de munca;
-intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical
-raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din alte sectii;
-colaboreaza cu toti medicii din sectiile din spital in interesul unei cit mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
-se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului in subordine;
-depune o activitate permanenta de educatie sanitara a bolnavilor si apartinatorilor;
-in profilele chirurgicale, face parte din echipa operatorie, efectueaza interventiile chirurgicale, inscrie protocolul operator in condica de interventii chirurgicale si foaia de observatie a bolnavului;
In baza Ordinului 219/06.06.2002
-supravegheaza modul in care se aplica codul de procedura stabilit in sectorul lui de activitate;
-aplica procedurile stipulate de codul de procedura;
-aplica metodologia de investigatie-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei nationale de date si a evidentei gestiunii deseurilor;

ATRIBUTIILE ASISTENTEI MEDICALE

-Isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului.
-Respecta regulamentul de ordine interioara.
-Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie),verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza la salon.
-Informeaza pacientul cu privire la structura sectiei si asupra obligativitatii respectarii regulamentului de ordine interioara (care va fi afisat in salon).
-Acorda prim ajutor in situatii de urgenta si cheama medicul.
-Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon.
-Identifica problemele de ingrijire ale pacientilor, stabileste prioritatile, elaboreaza si implementeaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obtinute, pe tot parcursul internarii.
-Prezinta medicului de salon pacientul pentru examinare si il informeaza asupra starii acestuia de la internare si pe tot parcursul internarii.
-Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in dosarul de ingrijire si informeaza medicul.
-Pregateste bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigatii si tratament.
-Pregateste bolnavul, prin tehncici specifice, pentru investigatii speciale sau interventii chirurgicale, organizeaza transportul bolnavului si la nevoie supravegheaza starea acestuia pe timpul transportului.
-Recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescriptiei medicului.
-Raspunde de ingrijirea bolnavului din salon si supravegheaza efectuarea de catre infirmiera a toaletei, schimbarii lenjeriei de corp si de pat, creerii conditiilor pentru satisfacerea nevoilor,fiziologice,schimbarii pozitiei bolnavului.
-Observa apetitul pacientului, supravegheaza si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supravegheaza distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observatie.
-Administreaza personal medicatia, efectueaza tratamentele, imunizarile, testarile biologice,etc.conform prescriptiei medicale.
-Asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescriptiei medicale.
-Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.
-Asigura pregatirea preoperatorie a pacientului.
-.Asigura ingrijirile postoperatorii a pacientului.
-Semnaleaza medicului orice modificari depistate (de ex.:auz,vedere,imperforatii anale,etc.)
-Verifica existenta benzii/semnului de identificare a pacientului.
-Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.
-Respecta normele de securitate,manipulare si descarcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.
-Organizeaza si desfasoara programe de educatie pentru sanatate activitati de consiliere, lectii educative si demonstratii practice pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare.
-Participa la acordarea ingrijirilor paleative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora.
-Participa la organizarea si realizarea activitatilor psiho- terapeutice de reducere a stresului si de depasire a momentelor /situatiilor de criza.
-Supravegheaza modul de desfasurare a vizitelor apartinatorilor, conform regulamentului de ordine interioara.
-Efectueaza verbal si in scris preluarea-predarea fiecarui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura.
-.Pregateste pacientul pentru externare.
-In caz de deces, inventariaza obiectele personale, identifica cadravul si organizeaza transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului.
-Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare, supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura depozitarea acestora in vederea distrugerii.
-Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cite ori este nevoie pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Respecta secretul profesional si codul de etica asistentului medical
-Respecta si apara drepturile pacientului.
-Se preocupa de actualizarea cunostintelor profesionale,prin studiu individual sau alte forme de educatie continua si conform cerintelor postului.
-Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali.
-Supravegheaza si coordoneaza activitatile desfasurate de personalul din subordine.
-Participa si/sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate.

Ord.M.S. nr. 984/23.06.1994

ATRIBUTIILE PERSONALULUI SANITAR IN PREVENIREA SI CONTROLUL INFECTIILOR NOZOCOMIALE
XIV. ASISTENTA
-Anunta imediat pe sora sefa asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, incalzire , etc.)
-Respecta permanent si raspunde de aplicarea regulilor de igiena (in special spalarea si dezinfectia miinilor) cit si a regulilor de tehnica aseptica in efectuarea tratamentelor prescrise .
-Pregateste materialele pentru sterilizare si respecta conditiile de pastrare a sterilelor si utilizarea lor in termen de valabilitate .
-Raspunde de curatenia saloanelor, controleaza igiena insotitorilor si face educatie sanitara. Ajuta la pastrarea igienei personale a bolnavilor, in sectiile de copii asigura schimbarea scutecelor si infasatul, in maternitati efectueaza toaleta lauzelor
-Controleaza personalul in subordine, asupra modului cum s-a efectuat curatenia si pregatirea saloanelor pentru dezinfectie .
-Respecta masurile de izolare stabilite .
-Declara imediat sorei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta stare febrila, infectie acuta respiratorie, digestiva, cutanata, boala venerica, precum si bolile transmisibile aparute la membrii familiei sale.
-Supravegheaza si ia masuri de respectare a normelor de igiena de catre vizitatori (portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane).
-Controleaza schimbarea la timp a lenjeriei de pat si de corp a bolnavilor precum si a lenjeriei de la salile de tratament si consultatie .-
Asigura sau efectueaza personal punerea plostii , urinarelor , etc. bolnavilor imobili , transportul , curatenia si dezinfectia recipientelor respective .
-Supravegheaza mentinerea conditiilor de igiena si a toaletei bolnavilor imobilizati.
-Asigura curatenia si dezinfectia aparaturii care o are in dotare .
-Supravegheaza curatenia si dezinfectia miinilor ca si portul echipamentului de protectie de catre infirmiere in cazul in care acestea sunt folosite la transportul , distribuirea alimentelor, la alimentarea bolnavilor imobili sau a copiilor .
-Sora care lucreaza la serviciul de internari raspunde si dupa caz efectueaza prelucrarea sanitara a bolnavilor la internare .

Ordinul 219/06.06.2002
-Aplica procedurile stipulate de Codul de procedura
-Aplica metodologia de investigatie sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri,in vederea completarii bazei nationale de date si a eiventei gestiunii deseurilor

ASISTENTA MEDICALA DE OBSTETRICA GINECOLOGIE ( sora,moasa)
-in afara sarcinilor ce revin asistentei medicale are urmatoarele sarcini specifice:
-tine evidenta gravidelor dispensarizate si le programeaza la consultatii de specialitate potrivit indicatiei medicului
-comunica dispensarului medical cazurile de sarcina depisate si ginecopatele problema,pentru a fi urmarite in continuare
-urmareste evolutia travaliului,sesizind medicului incidentele aparute,asista nasterea fiziologica sub supravgherea medicului din sectie sau a medicului de garda,acorda primele ingrijiri nou nascutilor si raspunde de identificarea lor.

ASISTENTA MEDICALA DIN COMPARTIMENTUL DE NOU NASCUTI
-Verifica identitatea nou nascutilor veniti in salon,aspectul lor si starea cordonului omilical,supravegheaza nou-nascutul in primele 24 de ore de la nastere si anunta medical de garda ori de cite starea nou nascutului o impune.
-Supravegheaza alaptarea nou nascutului

ASISTENTA MEDICALA DE PEDIATRIE
-izoleaza copii suspecti de boli inefctioase,asigura si efectueaza igiena personala a copiilor,consemneaza zilnic in foaia de observatie greutatea,aspectul scaunului si alte date clinice ale evolutiei;
-prepara alimentatia dietetica pentru sugari,administreaza si supravegheaza alimentarea copiilor;
-supravegheaza copii pentru evitarea accidentelor si incidentelor
-efectueaza tratamentul per os
-efectueaza educatia sanitara a mamelor,a copiilor scolari si prescolari

ATRIBUTIILE INFIRMIEREI
-Isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub indrumarea si supravegherea asistentului medical.
-.Pregateste patul si schimba lenjeria bolnavilor.
-.Efectueaza sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat cu respectarea regulilor de igiena.
-Ajuta bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice.
-Ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar,tavite renale,etc.).
-Asigura curatenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si conditiile stabilite (in sectie).
-Asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cite ori este nevoie.
-Ajuta la pregatirea bolnavilor in vederea examinarii.
-Transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor), in containere speciale la spalatorie si o aduce curata in containere speciale,cu respectarea circuitelor conform reglementarilor regulamentului de ordine interioara.
-Executa la indicatia asistentului medical, desinfectia zilnica a mobilierului din salon.
-Pregateste, la indicatia asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar.
-Efectueaza curatenia si dezinfectia carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare.
-Se ocupa de intretinerea carucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare.
-Pregateste si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbarii si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa.
-Colecteaza materialele sanitare si instrumentarul de unica folosinta utilizate,in recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare,in vederea neutralizarii.
-Ajuta asistentul medical si brancardierul la pozitionarea bolnavului imobilizat.
-Goleste periodic sau la indicatia asistentului medical pungile care colecteaza urina sau alte produse biologice,excrementele,dupa ce s-a facut bilantul de catre asistentul medical si au fost inregistrate in documentatia pacientului.
-Dupa decesul unui bolnav,sub supravegherea asistentului medical,pregateste cadavrul si ajuta la transportul acestuia,la locul stabilit de catre conducerea institutiei.
-Nu este abilitata sa dea relatii despre starea sanatatii bolnavului.
-Va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar.
-.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara,care va schimbat ori de cate ori este nevoie pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal.
-Respecta regulamentul de ordine interioara.
-Respecta normele de igienico-sanitare si de protectia muncii.
-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea,controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical,privind normele de igiena si protectia muncii.
-Transporta alimentele de la bucatarie pe sectii sau la cantina,cu respectarea normelor igienico-sanitare,in vigoare.
-Asigura ordinea si curatenia in oficiile alimentare.
-Executa orice alte sarcini de servici la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

ATRIBUTIILE INGRIJITOAREI DE CURATENIE

-Efectueaza zilnic curatenia, in conditii corespunzatoare,
a spatiului repartizat si raspunde de starea de igiena a coridoarelor scarilor, mobilierului,ferestrelor;
-Curata si dezinfecteaza zilnic baile si WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri;
-Efectueaza aerisirea periodica a saloanelor si raspunde de incalzirea corespunzatoare a acstora
-Curata si dezinfecteaza urinarele,plostile,scuipatorile,tavitele renale,etc., conform indicatilor primite;
-Transporta gunoiul si reziduurile alimentare la tancul de gunoi in conditii corespunzatoare, raspunde de depunerea lor corecta in recipiente, curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza sau transporta gunoiul;
-Raspunde de pastrarea in bune conditii a materialelor de curatenie ce le are personal in grija, precum si a celor ce se folosesc in comun;

POLICLINICA

In incinta policlinicii functioneaza
-cabinetul de medicina interna
-cabinetul de ostetrica-ginecologie
-cabinet chirurgie generala
-cabinet psihiatrie
-cabinet pediatrie
-laboratorul de analize medicale
-laboratorul de radiologie
-farmacia spitalului
-birouri( contabilitate,RUNOS,aprovizionare,ad-tiv)

ATRIBUTIILE CABINETULUI MEDICAL DE SPECIALITATE
-asigurarea asistentei medicale de specialitate a bolnavilor
-asigurarea primului ajutor medical si a asistentei medicale de urgenta in caz de boala sau accident
-internarea bolnavilor in spital
-actiuni de prevenire si combatere a bolilor cornice si generative
-efectuarea examenelor de specialitate si a acontrolului medical periodic si bolnavilor cronici si al salariatilor
-depistarea active si combaterea tuberculozei,bolilor venerice,bolilor psihice,cardio-vasculare,bolilor profesionale
-dispensarzarea bolnavilor cronici si a persoanelor sanataoase supuse riscului de imbolnavire;
-efectuarea investigatiilor necesare in vederea expertizei capacitatii de munca
-efectuarea active a educatiei sanitare a populatei
-intocmirea documentelor medicale pentru bolnavii prezenti la consultatie

MEDICUL DE SPECIALITATE

-examineaza bolnavii,stabileste diagnosticul,tratamentul si planul de investigatie de laborator
-recomanda tratament la domiciliu bolnavilor care nu necesita internare,recomanda internarea in sectia cu paturi a bolnavilor care necesita internare,sau intocmeste biletul de trimitere la alte unitati sanitare a bolnavilor care necesita investigatii si tratament cu un alt grad de competenta.
-acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul pentru bolnavii cu afectiuni medico-chirurgicale de urgenta,efectueaza interventii de mica chirurgie,anunta laboratorul de politiei sanitara cazurile de boli infectioase si profesionale depistate,dispensarizeaza bolnavii cornice,emite certificatul medical de incapacitate temporara de munca.
-intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament balneo-climaterice si recuperare a bolnavilor care necesita astfel de tratamente
-efectueaza garzi in spital in functie de planificare
-controleaza respectarea normelor igienice si antiepidemice

MEDICUL SPECIALIST PEDIATRU

-examineaza copii din colectivitati la solicitarea medicului de colectivitate,indica si programeaza copii pentru tratament balneoclimateric,intocmeste anchetele de deces a copiilor sub 1 an.

MEDICUL SPECIALIST CHIRURGIE GENERALA

-face parte din echipa operatorie in interventiile chirurgicale care se efectueaza bolnavilor aflati sub ingrijirea lui, potrivit indicatiilor si programului stabilit de medicul sef de sectie;
-raspunde de inscrierea protocolului operator in condica de interventii chirurgicale si in foaia de observatie a bolnavului;

MEDICUL SPECIALIST DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIVA

-participa la stabilirea planurilor operatorii ale sectiilor chirurgicale;
verifica impreuna cu colectivul medical al sectiilor chirurgicale,cu ocazia sedintei de programare a operatiilor , modul in care este asiguratainvestigarea si pregatirea preoperatorie a bolnavilor;
-asigura pentru bolnavii din sectia anestezie-terapie inensiva,pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie a acestor bolnavipe perioada necesara eliminarii efectelor anesteziei si restabilirii functiilor vitale ale organismului;
-da indicatii generale cu privire la pregatirea preoperatorie si supravegherea postoperatorie, a bolnavilor din alte sectii;
-indruma si raspunde de toate problemele cu privire la organizarea si functionarea punctului de transfuzie si a punctului de recoltat sange din unitate ;
-organizeaza si asigura cu concursul tuturor medicilor si in specialal sefilor de sectie, recoltarea de sange in spital, de la apartinatorii bolnavilor, in scopul acoperirii si depasirii cantitatii de sange si derivate consumata in spital, defalcand pe fiecare medic cantitatea de sange ce urmeazasa o recupereze

ASISTENTA (SORA) MEDICALA DE LA BLOCUL OPERATOR

-pregateste instrumentarul pentru interventiile chirurgicale; asista bolnavul pre- si intraoperator putand participa la interventii in caz de nevoie deosebita;
-pregateste si sterilizeaza materialele si instrumentarul, in cazulin care nu exista sterilizare centrala;
-raspunde de bunurile aflate in gestiunea sa

ASISTENTA SEFA DE POLICLINICA

-organizeaza,indruma,controleaza si raspunde de activitatea personalului mediu,auxiliar din policlinica.
-organizeaza si controleaza graficul de lucru al personalului din subordine
-semnaleaza medicilor din cabinetele de specialitate aspectele deosebite din activitate
-asigura si controleaza sterilizarea instrumentarului si aparaturii din dotarea cabinetelor
-gestioneaza bunurile care i-au fost incredintate
-controleaza respectarea masurilor de igiena antiepidemice si normele de protectia muncii
-controleaza tinuta si disciplina personalului din subordine
-participa la intocmirea fiselor de apreciere anuale

ASISTENTA MEDICALA (SORA)

-asista si ajuta m pe medic la efectuarea consultatiilor medicale,raspunde de starea de curatenie a cabinetului,a salii de asteptare,aerisirea incaperilor
-procurarea rechizitelor si imprimatelor necesare desfasurarii activitatii medicale
-termometrizeaza bolnavii
-ajuta la efectuarea unor proceduri medicale
-acorda primul ajutor in caz de urgenta,la indicatia medicului efectueaza injectii,vaccinari,pansamente.
-raspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si dezinsectie
-raspunde de pastrarea si utilizarea instrumentarului si aparaturii medicale,a inventarului moale din dotare
-desfasoara activitati de educatie sanitara
-tine la zi situatiile statistice privind activitatea cabinetului

ASISTENTA (SORA) DE PEDIATRIE

In plus efectueaza:
-dezbracarea,cintarirea,masurarea copiilor si inscrierea datelor respective in fisa de consultatie
-comunica zilnic dispensarului medical cazurile deosebite a copiilor bolnavi,tine evidenta copiilor cu boli transmisibile depistate in policlinica si anunta laboratorul de politiei sanitara asupra cazurilor de boli infectioase depistate
-semnalizeaza medicului urgente examinarii copiilor bolnavi

MEDICUL SPECIALIST PSIHIATRU

-examineaza bolnavii psihici,le stabileste planul terapeutic si trimitere la cei care necesita sa fie izolati in Spitalul Judetean Sibiu
-organizeaza si conduce actiuni de profilaxie si psiho-igiena a bolilor mintale,de combatere a alcoolismului.
-aplica tratamente psiho-terapeutice si modalitati de integrare in munca si societate a bolnavilor psihici

INGRIJITOAREA DE CURATENIE

-efectueaza curatenia,dezinfectia spatiului repartizat
-raspunde de pastrarea si utilizarea materialelor de curatenie,efectueaza aerisirea periodica a salilor de asteptare
-curata si dezinfecteaza WC-urile,ori de cite ori este nevoie
-transporta reziduurile la tancul de gunoi
-raspunde de depunerea corecta in recipinete a reziduurilor,curata si dezinfecteaza vasele in care se pastreaza si se transporta reziduurile
-indeplineste orice alte sarcini primite de la conducerea spitalului si asistenta sefa

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Laboratorul de analize medicale are in principal urmatoarele atributii:
-efectuarea analizelor medicale de:hematologie,citologie,biochimie,serologie,
Parazitologie,micologie necesare precizarii diagnosticukui,stadiului de evolutie a bolii si examenelor profilactice
-receptionarea produselor sosite pentru examene de laborator si inscrierea lor corecta
-asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor patologice
-redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate
-obligativitatea pastrarii confindentialitatii fata de terti asupra informatiilor decurse din serviciile medicale acordateasiguratilor;
– serviciile medicale nu se asigura in mod discriminatoriu;
-se va respecta dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
-neutilizarea materialelor si a instrumentelor a caror conditie de sterilizare nu este sigura;
-planul de pregatire profesionala continua a personalului medical se executa annual;

MEDICUL SEF DE LABORATOR

-organizeaza si dispune de activitatea laboratorului
-repartizeaza,indruma si controleaza sarcinile personalului din subordine, executa examenele de laborator cerute de medicii din sectii, policlinica si dispensar
-gestioneaza inventarul laboratorului
-raspunde de intretinrea si utilizarea aparatelor, instrumentelor si instalatiilor din inventar
-raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii, de prevenire a contaminarii cu produse infectate
-raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice
-intocmeste foile de apreciere anuala a personalului din subordine

ASISTENTUL MEDICAL DIN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

-Pregateste fizic si psihic pacientul in vederea recoltarii dupa caz.
-Pregateste materialul necesar in vederea prelevarii produselor bilogice.
-Sterilizeaza materialele necesare investigatiilor de laborator.
-Recolteaza produse biologice(in policlinica,ambulatoriu sau la patul bolnavului,dupa caz)
-Preleveaza unele produse bilogice necesare investigatiilor de laborator.
-Prepara si pregateste coloranti,medii de cultura si anumiti reactivi necesari pentru tehnici de laborator.
-Prepara solutii dezinfectante.
-Pregateste animalele pentru experiente,urmareste evolutia lor participa la recoltari,inoculari si la evaluarea rezultatelor.
-Asigura autoclavarea produselor bilogice
-Efectueaza tehnicile de laborator (hematologice,biochimice, bacterologice, parazitologice, serologice, toxicologice, citologice si de anatomie-patologica).
-Participa la efectuarea necropsiilor.
-Respecta normele de pastrare si conservare a reactivilor de laborator cu care lucreaza.
-Acorda primul ajutor in situatii de urgenta (accidente produsein timpul recoltarii,etc.)
-Intocmeste documente(buletine de analiza,inregistraresa.
-Inmagazineaza datele de laborator pe calculator.
-Raspunde de corectitudinea datelor inregistrate.
-Intocmeste si comunica datele statistice din laboratorul clinic.
-Asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare.
-.Supravegheaza si controleaza efectuarea curateniei si a dezinfectiei laboratorului.
-Respecta normele igienico sanitare si de protectia muncii.
-Utilizeaza si pastreaza in bune conditii,echipamentele si instrumentarul din dotare,supravegheaza —colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii.
-Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea,controlul si combaterea infectiilor nosocomiale.
-Participa la realizarea programelor de educatie pentru sanatate.
-Informeaza persoana ierarhic superioara asupra deteriorarii reactivilor si a aparaturii din dotarea laboratorului.
-Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.
-Se preocupa de cunostintelor profesionale si de utilizarea echipamentelor prin studiu individual sau alte forme de educatie continua.
-Participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali de laborator.
-Respecta regulamentul de ordine interioara.

LABORATORUL DE RADIOLOGIE

Are in principal urmatoarele atributii:
-efectuarea examenelor radiologice in laborator si la patul bolnavului,in prezenta medicului currant
-efectuarea tratamentului cu radiatii bolnavilor internati si ambulator
-colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului,ori de cite ori este necesar
-organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii
-aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator

MEDICUL DE SPECIALITATE DE RADIOLOGIE

– ATRIBUTII:
-organizeaza si raspunde de activitatea laboratorului
-efectueaza investigatii de specialitate
-intocmeste si semneaza documentele privind investigatiile
-raspunde prompt la solicitari in caz de urgente medico-chirurgicale sau de consulturi cu alti medici
-urmareste introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi
-supravegheaza ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeasi zi:raspunde de buna conservare si depoozitare a filmelor radiografice
-urmareste aplicarea masurilor de protectie contra iradierii,atit pentru personalul din subordine cit si pentru bolnavii care se prezinta pentru examene radiologice
-stabileste numarul sedintelor si data aplicarii lor.
-raspunde de asigurarea conditiilor igienico-sanitare la locul de munca,de disciplina,tinuta si comportamentul personalului in subordine.

ASISTENTUL MEDICAL DE RADIOLOGIE

1.Pregateste bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.
2.Inregistreaza bolnavii in registrul de consultatii pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare.
3.Efectueaza radiografiile la indicatiile medicului.
4.Executa developarea filmelor radiografice si conserva filmele in filmoteca,conform indicatiilor medicului.
5.Pastreaza filmele radiografice,prezentind medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.
6.Inreagistreaza filmele in camera obscura si dupa uscarea lor inscrie datele personale pe copertile filmelor.
7.Pastreaza evidenta substantelor si materialelor consumabile.
8.Inscrie rezultatele interpretarii filmelor in registrul de consultatii radiologice.
9.Asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice.
10.Pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate.
11.Participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamint si la activitatea de cercetarea stiintifica.
12.Asigura utilizarea in conditii optime a aparaturii si sesizeaza orice defectiuni in vederea mentinerii ei in stare de functionare
13.Amelioreaza pregatirea profesionala de specialitate prin perfectionarea permanenta a cunostintelor teoretice si practice.
14.Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare,supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii
15.Respecta regulamentul de ordine interioara
16.Respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si comabaterea infectiilor nosocomiale.
17.Supravegheaza ordinea si curatenia la locul de munca.

FARMACIA SPITALULUI

ATRIBUTII

-pastreaza,prepara si difuzeaza medicamentele conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii
-depoziteaza produsele farmaceutice conform normelor in vigoare
-asigura educatia sanitara a populatiei pentru combaterea automedicatiei si a polipragmaziei
-elibereaza medicamentele pentru sectile de spital pe baza condicilor de prescriptie medicala
-constituie si completeaza in permanenta stocul de medicamente
-redistribuie medicamente intre unitatile farmaceutice cind este necesar

ATRIBUTIILE FARMACISTULUI DIRIGINTE

-organizeaza spatiul de munca
-intocmeste planul de munca si repartizarea sarcinilor pentru personalul din subordine
-raspunde buna aprovizionare a farmaciei
-raspunde de receptia calitativa si cantitativa a medicamentelor intrate in farmacie,de depozitarea si conservarea corespunzatoare a acestora
-prepara alte produse farmaceutice dupa nevoi,elibereaza medicamente in lipsa asistentului de farmacie
-face educatie sanitara pentru combaterea automedicatiei si polipragmaziei,asigura conditiile de protectie a muncii,igiena si PCI
-raspunde de organizarea si efectuarea corecta a lucrarilor din gestiune si predarea lor la timp.
-coordoneaza redistribuirea de medicamnte intre unitatile din judet in functie de urgente si prioritati

ASISTENTUL DE FARMACIE

-elibereaza produse farmaceutice,tipizate,materiale sanitare cu exceptia retetelor magistrale,a produselor toxice si stupefiante
-elibereaza medicamente conform condicilor de prescriptie medicala
-efectueaza diviziuni de produse farmaceutice,preparate galenice,substante chimice
-efectueaza lucrari sciptice de gestiune tehnico-administrative,evidente de tehnic-operative
-indeplineste orice alte sarcini primate din partea farmacistului diriginte

CAMERA DE GARDA

-Examinarea imediata completa,trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor prezentati la camera de garda
-Acordarea primului ajutor pina cind bolnavul ajunge in sectie
-Asigurarea trusei de urgenta conform instructiunilor MS
-Asigurarea transportului bolnavilor in sectie

ATRIBUTIILE MEDICULUI DE GARDA

-raspunde de buna functionare a sectiilor si de aplicarea dispozitiilor prevazute in regulamentul de ordine interioarä,precum si a sarcinilor date de directorul general al spitalului in orele in care acesta nu este prezent in spital;
-controleaza la intrarea in gardä,prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar,existenta mijloacelor necesare asigurärii asistentei medicale curente si de urgentä,precum si predarea serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucreaza in ture;
-supravegheaza cazurile grave existente in sectie sau internate in timpul garzii,mentionate in registrul special al medicului de gardä;
-inscrie in registrul de consultatii orice bolnav prezentat la camera de gardä,completeazä toate rubricile,semneazä si parafeazä in registru pentru fiecare bolnav;
-interneaza bolnavii prezentati cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgentä care se adreseaza spitalului,raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri,putind apela la ajutorul oricarui specialist din cadrul spitalului,chemindu-l la nevoie de la domiciliu;
-raspunde la chemarile care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;
-intocmeste foaia de observatie a cazurilor internate de urgentä si consemneazä in foaia de observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgentä pe care a administrat-o;
-acordä asistentä medicalä de urgentä bolnavilor care nu necesitä internarea;
-asigurä internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvati in spitalul respectiv,dupä acordarea primului ajutor;
-anuntä cazurile cu implicatii medico-legale directorului general al spitalului,de asemenea anuntä si alte organe,in cazul in care prevederile legale impun aceasta;
-confirmä decesul,consemnind aceasta in foaia de observatie si dä dispozitii de trnasportare a cadavrului la morgä,dupä douä ore de la deces;
-asistä dimineata la predarea-preluarea alimentelor din magazie la bucatarie,verificä calitatea acestora,refuzä pe cele alterate si sesizeazä aceasta conducerii spitalului;
-controleaza calitatea mincarurilor pregätite inainte de servirea mesei de dimineata,prinz si cinä;refuzä servirea felurilor de mincare necorespunzatoare,
consemnind observatiile in condica de la blocul alimentar;verificä retinerea probelor de alimente;
-anuntä prin toate mijloacele posibile directorul general al spitalului si autoritätile competente,in caz de incendiu sau alte calamitäti ivite in timpul garzii si ia masuri immediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele disponibile;
-urmäreste disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizitä,precum si prezenta ocazionalä a altor persoane sträine in spital si ia mäsurile necesare;
-intocmeste la terminarea serviciului raportul de gardä in condica desinatä acestui scop,consemnind activitatea din sectie pe timpul garzii,masurile luate,deficientele constatate si orice observatii necesare;prezintä raportul de gardä

ASISTENTUL MEDICAL-CAMERA DE GARDA

-ia contact cu bolnavul sau apartinatorii care solicita consult la serviciul de garda
-ajuta pe medic la efectuarea consultatiilor medicale
-raspunde de starea de curatenie a camerei de garda si a salii de asteptare,temperature si aerisirea incaperilor,existenta rechizitelor si a imprimatelor necesare activitatii
-semnaleaza medicului,urgenta examinarii bolnavilor
-preia solicitarile pentru salvare
-anunta medical de garda in vederea pregatirii bolnavului pentru consult pina la venirea medicului face o mica anamneza,termometrizeaza bolnavul,verifica identitatea bolnavului si consemneaza in fisa de consultatie datele personale ale bolnavului
-executa tratamentul si ingrijirile medicale recomandate de catre medicul de garda
-transporta bolnaii inernati prin urgenta in sectiile unde au fost internati
-indeplineste orice alte sarcini primate din partea medicului de garda si a conducerii spitalului.

SERVICIUL DE STERILIZARE

ATRIBUTII

-primeste si efectueaza sterilizarea instrumentarului medical,a materialului sanitar
pentru sectiile din spital
-produce apa distilata necesara laboratorului de analize medicale si farmaciei

ASISTENTA MEDICALA DE LA STERILIZARE

-dezinfecteaza si sterilizeaza seringile,instrumentarul,materialul moale
-pastreaza si returneaza instrumentarul moale primit pentru dezinfectie si sterilizare
-raspunde de starea de igiena a statiei de sterilizare

BLOCUL ALIMENTAR

-primirea si pastrarea in bune conditii a alimentelor in magazine,gruparea si sortarea lor dupa forma si continut
-predarea si primirea alimentelor de la magazia unitatii pe baza listei zilnice de alimente care trebuie sa fie proaspete,nealterate sau degradate
-sa existe circuit separat pentru alimentele neprelucrate sau in curs de pregatire,fata de mincarile pregatite si care urmeaza sa fie distribuite la bolnavi
-respectarea procesului de pregatire a preparatelor culinare conform fiecarei diete
-pastrarea timp de 36 ore cite o proba din fiecarea mincare pregatita in recipiente perfect curate,avind etichete pe care se consemneaza continutul si data preparii,fiind asezate intr-un spatiu frigorific
-respectarea graficului de distribuirea mesei si respectarea normelor tehnice sanitare de distribuire a mesei

ASISTENTUL MEDICAL DIETETICIAN

-Supravegheaza prepararea culinara corecta a alimentelor potrivit indicatiilor dietetice,raspunde de aplicarea si respectarea normelor de igiena la receptia,depozitarea,prelucrarea si distribuirea alimentelor,la intretinerea igienei blocului alimentar si a utilajelor la efectuarea de catre personalul de la blocul alimentar a examenelor medicale periodice.
-calculeaza valoarea calorica sistructura meniurilor
-controleaza zilnic regimurile dietetice prescrise de sectii si intocmeste lista cu cantitatile si sortimentele de alimente necesare
-participa la eliberarea alimentelor din magazine,controleaza modul de distribuire a regimurilor alimentare in sectii,raspunde impreuna cu bucatarul de luarea si pastrarea alimentelor
-centralizeaza zilnic regimurile ditetice si intocmeste lista cu cantitatea si sortimentele necesare
-intocmeste docuemntul cumulative cu gramajele care stau la baza intocmirii listei de alimente si a listei de comenzi pentru aprovizionare

ATRIBUTIILE BUCATARULUI

-primeste produsele de la magazie,verifica cantitatea si calitatea lor si raspunde de corecta lor pastrare;-

-raspunde de pregatirea la timp a mesei si de calitatea mincarurilor,

-nu permite intrarea persoanelor straine in bucatärie(cu exceptia asistentei sefe,medicului de garda,
intendentului,si a persoanelor din cadrul serviciului de epidemiologie care efectueaza controale
periodice)

-asigura respectarea cerintelor igienico-sanitare in bucatarie si dependinte,

-va efectua controlul medical periodic prin examenul clinic,pulmonar,serologic si coprologic
(examen clinic general –semstrial ;examen radiologic –anual ,coprobacteriologic –trim.II,trim.III)

-are obligatia sa poarte in tot timpul serviciului echipamentul sanitar de protectie a alimentelor si sa pastreze ordine si curatenie exemplara la locul de munca si in spatiille de folosinta comuna;

-sa acorde o atentie deosebita igienei personale,sa-si spele miinile cu apa si sapun la intrarea in serviciu(eventual dus acolo unde exista) si sa-si intretina igiena personala pe tot timpul serviciului,

-raspunde de luarea si pastrarea probelor de alimente,

-indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii in vederea bunului mers al unitatii

ATRIBUTIILE AJUTORULUI DE BUCATAR

-ajuta bucatarul in toate procesele de prelucrare,pastrare,preparare,distribuire a mesei
-raspunde de curatenia si efectuarea curateniei si a ordinei la blocul alimentar
-raspunde de depozitarea in bune conditii si indepartarea reziduurilor nefolosite de la bucatarie
-efectueaza orice alte sarcini primate din partea asistentei dieteticene si a bucatarului
-in lipsa bucatarului preia functiile acestuia

ATRIBUTIILE MAGAZINERULUI DE LA MAGAZIA DE ALIMENTE SI MAGAZIA DE MATERIALE

-receptioneaza si depoziteaza toate bunurile materiale in conformitate cu normele legale in vigoare
-elibereaza materialele numai cu forme legale,prin masurare,cintarire,numarare,inlaturind crearea de plusuri sau minusuri in gestiune
-returneaza in termen ambalajele,degajind spatiile de depozitare
-raspunde si asigura ordinea si curatenia necesara atit in interiorul magaziilor,cir si in jurul acestora
-depozitarea si manipularea marfurilor si materialelore se va face in deplina siguranta si in conditii corespunzatoare,inlaturind pierderile si cheltuielile nejustificate
-executa personal micile lucrari de reparatii si intretinere corespunzatoare a spatiilor de depozitare
-raspunde de intretinerea si folosirea corespunzatoare a obiectelor de inventar gospodaresc(cintare,greutati,obiecte PSI,lopeti,lada nisip,stingatoare,etc)
-preia materialele si deseurile recuperabile depozitindu-le si pastrindu-le corespunzator pina la predarea lor
-sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii si PSI in vigfoare
-intocmeste si predea lunar centralizatorul de consumuri pina la intai (1) a lunii urmatoare si efectueaza confruntarea fiselor de magazie cu contabilitatea pina la data de 7 a lunii urmatoare
-sesizeazaa serviciul aprovizionare cu anticipatie pentru evitarea golurilor de aprovizionare si realizarea unei aprovizionari ritmice,fara crearea de goluri sau stocuri fara miscari
-sesizeaza in scris situatia stocurilor fara miscare si propune masuri de lichidare a lor
-nu detine in magazie bunuri nereceptionate fara documente legale
-respecta programul de lucru si nu incredinteaza altei persoane cheile de la magazie
predarea cheilor sau a gestiunii se va face numai pe baza de decizie.
-indeplineste alte sarcini in scris sau verbal

SPALATORIE PENTRU COPII SI ADULTI

-dezinfecteaza si spala materialul moale,lenjeria de pat si de corp a spitalului
-efectueaza calcatul lenjeriei
-dezinfecteaza si spala materialul de protectie al angajatiilor din spital

ATRIBUTIILE SPALATORESEI

-preia,sorteaza,spalä,calcä si restituie cu forme legale intreaga cantitate de lenjerie de pat si de corp primitä de la sectii si cabinete;
-spalä si calcä in conditii de igienä si calitate corespunzatoare;
-utilajele din dotare si aparatele de cälcat sint folosite rational,inlaturindu-se mersul in gol si economisind energia electricä si termicä;
-la spälat,uscat,stors,cälcat se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii printre care:
-sortarea materialului inainte de introducerea in masina pentru inläturarea corpurilor metalice ce pot produce scintei si incendii;
-utilajele folosite la spälare si uscare vor fi curatate zilnic de scamä, sau fibre infasurate;
-utilizarea masinilor numai in stare cotrespunzatoare de functionare si dacä au pämintareea asiguratä;
-interzicerea folosirii intrerupätoarelor cu mina umedä sau färä platformä izolante;
-orice defectiune observatä la utilaje va fi sesizatä mecanicilor, folosirea acestora continuind numai dupä remedierea defectiunii;
-este interzisä stationarea persoanelor straine in spälätorii si lasatul utilajelor sä functionaze nesupravegheate,precum si spälatul si calcatul de orice fel al obiectelor din afara spitalului;
-asigurä ordinea si curatenia necesarä in interiorul si jurul spälätoriei;
-se preocupä de economisirea si recuperarea materialelor de buna intretinere si folosire atit a utilajelor cit si a obiectelor de inventar din dotarea spitalului.
-utilizarea la maxim a timpului de lucru in interesul indeplinirii obligatiilor de serviciu;
-ia masuri de prevenire a degradärii lenjeriei primite la spälat prin semnalarea la timp a defectiunilor apärute la utilaje,prin utilizarea cu toatä räspunderea a acestora in procesul de spälare,stoarcere,uscare;
-indeplineste orice alte sarcini incredintate de conducerea unitätii in care lucreazä;

SERVICIUL TEHNIC, ECONOMIC-ADMINISTRATIV

Cuprinde:
-biroul resurse umane -RUNOS
-serviciul contabilitate
-serviciul aprovizionare-administrativ
-statistica

ATRIBUTIILE SERVICIULUI DE RESURSE UMANE

-Raspunde de planiificarea organizarea,repartizarea personalului pe sectii,compartimente,servicii din spital,intocmeste statul de functiuni pe care-l inainteaza spre aprobarea Directiei Sanitare
-raspunde de acordarea drepturilor de salarizare,intocmeste si tine la zi carnetele de munca ale salariatilor,asigura incadrarea peronalului potrivit statului de functiuni pe criterii de studii,functii si salarizare
-raspunde de planificarea pentru perfectionarea si reciclarea in functie de programele primate de la Directia Sanitara si optiunile salariatilor

ATRIBUTIILE SEFULUI BIROULUI RUNOS

-intocmeste statul de functiuni
-intocmeste contractile de munca la incadrarea personalului si la incetarea activitatii personalului in cazul unor detasari sau dirijari de personal medical si auxiliary
-efectueaza si raspunde de intocmirea statelor de plata a drepturilor de personal
-raspunde de tinerea la zi a contractelor de munca,stabileste transele de vechime,raspunde de acordarea sporurilor angajatilor pentru conditii deosebite in baza legilor sanitare in vigoare
-intocmeste darile de seama trimestriale,semestriale sau anuale solicitate de Directia de Sanatate Publica Sibiu

ATRIBUTIILE INSPECTORULUI DE PERSONAL

-intocmeste adeverintele de salarizare,serviciu,vechime,pensionare
-intocmeste statele de plata si drepturile de personal in termenele si instructiunile contabile in vigoare conform legislatiei
-raspunde de retinerea ratelor la contractile intocmite de salariati si a imprumutului de la banca
-raspunde de intocmirea drepturilor de concediu pentru boala
-raspunde de tinerea la zi si intocmirea carnetelor de munca ale salariatilor
-calculeaza concediile de odihna
-executa lucrarile si sarcinile primate din partea conducerii unitatii

SERVICIUL CONTABILITATE

-asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabila
-exercita controlul financiar preventive in unitate
-in urma analizelor periodice a utilizarii bunurilor materiale,evalueaza stocurile disponibile,supranormative cu miscarea lenta sau fara miscare in vederea disponibilizarii si utilizarii acetos stocuri
-raspunde de organizarea si functionalitatea sistemului informational in unitate sis pre forurile superioare
-asigura pastrarea documentelor contabile,organizarea evidnetelor tehnico operative de gestiune si tinerea la zi a acestora evidente
-organizeaza si efectueaza inventarierea periodica a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate
-raspunde de constituirea garantiilor si restituirea ratelor gestionarilor
-asigura masuri de pastrare si manipulare a formularelor cu regim special
-intocmeste indicatorii contabili pe criterii de zile de spitalizare,pat efectiv ocupat,bolnavi comparative cu sectiile si compartimentele din unitate si transmiterea acestor date la Directia de Sanatate Publica Sibiu si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu.
-intocmeste bugetul de venituri si cheltueli
-evita cheltuielie neeconomicoase si inopportune
-intocmeste actele necesare in vederea recuperarii pagubelor aduse unitatii,in vederea recuperarii sumelor platite gresit
-verificarea docuemntelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei,continutului si a legalitatii operatiunilor

ATRIBUTIILE CONTABILULUI SEF

-asigura si raspunde de intocmirea lucrarilor de planificare financiara;
-asigura si raspunde de buna organizare si defsasurare a activitatii financiare a unitatii in conformitate cu dispozitiile legale;
-organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii in conformitate cu dispozitiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;
-asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;
-angajeaza unitatea prin semnatura alaturi de directorul general in toate operatiunile patrimoniale;
-raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin compartimentului financiar contabil cu privire la controlul financiar preventiv si la asigurarea integritatii avutului obstesc;
-participa la organizarea sistemului informational al unitatii,urmarind folosirea cit mai eficienta a datelor contabilitatii;
-asigura indeplinirea in conformitate cu dispozitiile legale,a obligatiilor unitatii catre bugetul statului,unitatile bancii si terti;
-asigura intocmirea,circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrarilor in domeniul financiar contabil;
-ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;
-asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;
-indeplineste formele de scadere din evidenta bunurilor de orice fel in cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale;
-exercita controlul ierarhic operativ curent asupra activitatilor supuse acestui control;
-impreuna cu directorul general intocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti,de prevenire a formarii de stocuri peste necesar,de respectare a normelor privind disciplina de plan contractuala si financiara in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si creditelor alocate in vederea imbunatatirii continue a ocrotirii sanatatii;
-prezinta periodic studii privind evaluarea financiara a actiunii de sanatate si analiza costurilor;
-organizeaza si ia masuri de realizarea perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor financiar contabile din subordine;
-rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea financiar contabila.

ATRIBUTIILE CONTABILULUI

-organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii si la timp a inregistrarilor
-organiozarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate,in ceea ce priveste stocurile disponibile,supranormative fara miscare sau cu miscare lenta sau pentru prevenirea oricaror altei imobilizari de fonduri
-asigurarea intocmirii la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile
-asigurarea intocmirii circulatiei si pastrarii documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile
-organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare,asigurarea tinerilor corecte si la zi
-organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate
-asigurarea masurilor de pastrare,manipulare si folosire a formularelor cu regim special
-luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor produse
-inregistrarea si tinerea la zi a evidentei contabile privind conturile de materiale,obiecte de inventar si mijloace fixe
-confruntarea lunara cu fisele de magazie ale gestionarului
-defalcarea facturilor de medicamente si a centralizatoarelor cu medicamentele eliberate de farmacia spitalului
-calcularea listelor zilnice de alimente si aducerea la cunostinta a economiilor sau a depasirilor rezultate
-centralizarea inventarelor efectuate la finele anului cu evidentierea plusurilor si minusurilor constatate
-calcularea si centralizarea consumurilor de materiale,indosarierea si predarea la arhiva a documentelor contabile

SERVICIUL DE APROVIZIONARE, AD-TIV

-intocmeste si executa planurile de aprovizionare+
-incheie contractile cu furnizorii,in vederea asigurarii unitatii cu alimente,materiale,instrumentar,medicamente si aparatura medicala
-receptionarea cantitativa si calitativa a materialelor si alimentelor furnizate si asigurarea transportului acestora in conditii igienico-sanitare
-intocmeste darile de seama cu privire la aprovizionarea cu materiale,alimente si utilizarea mijloacelor detransport
-asigura stocurile pentru materiale,medicamente si materiale sanitare
-asigura paza si ordinea in unitate,pastrarea in bune conditii a patrimoniului,asigura conditiile de protectie a muncii,de imbunatatire a conditiilor de transport si alimentatie a bolnavilor,asigura buna functionalitate in atelierul de reparatii,spalatorie ,blocului alimentar,si intretinerea cladirilor,instalatiilor si inventarului unitatii
-asigura verificarea la timp a aparaturii si utilajelor din dotare
-asigura aplicarea si respectarea normelor PSI din unitate si masuri de protectie in caz de calamitati naturale

ATRIBUTIILE SEFULUI APROVIZIONARE AD-TIV

-intocmeste si executa planul de aprovizionare
-raspunde de intocmirea corecta a comenzilor si a contractelor ce se incheie cu furnizorii;
-urmareste livrarea bunurilor la termenele stabilite si intocmirea formelor necesare in cazul cind termenele nu sunt respectate;-organizeaza receptionarea bunurilor procurate si intocmirea formelor necesare in cazyl cind bunurile primite nu corespund cantitativ sau calitativ;
-organizeaza si asigura paza si ordinea in unitate,conform normelor in vigoare;
-ia masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ –gospodaresc in conditii de eficienta maxima;
-asigura in colaborare cu dir.adj.economic financiar inventarierea patrimoniului,in conditiile si la termenele stabilite prin actele normative;
-ia masurile necesare potrivit dispozitiilor legale pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca,prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
-raspunde de conservarea si manipularea corepsunzatoare a bunurilor si tinerea evidentelor la depozite si la locutile de folosinta;
-ia masurile necesare pentru functionarea in bune conditii a spalatoriei,lenjeriei bolnavilor;
-controleaza si ia masurile de asigurare a curateniei in unitate;
-organizeaza pastrarea in bune conditii a arhivei unitatii.
-asigura indrumarea si controlul in ceea ce priveste:buna gospodarire si conservare a bunurilor,functionalitatea blocului alimentar si spalatoriei,conditiile de cazare a bolnavilor,intretinerea curateniei,indeplinirea masurilor de protectia muncii,precum si organizarea si asigurarea pazei si ordinei
-realizeaza masurile de protectia muncii si aduce la cunostiinta intregului personal normele de igiena si de protectia muncii
-ia masurile necesare pentru imbunatatirea conditiilor de confort si de alimentatie a bolnavilor.

ATRIBUTIILE PAZNICULUI

-asigura paza si securitatea intregii unitatii(spital,policlinica,gospodaria anexa,bloc alimentar,magazii)urmarind in permanenta asigurarea bunurilor din spital,impiedicind instrainarea si sustragerea lor
-interzice intrarea persoanelore straine in spital intre orele 22-6
-nu admite intrarea persoanelor straine la poarta si centrala telefonica si nici a mijloacelor auto particulare cu exceptia acelora ce transporta bolnavi in stare de urgenta si netransportabili
-consemneaza si informeaza conducerea unitatii orice neregula constatata pe timpul pazei
-intocmeste si consemneaza zilnic in registrul de procese-verbale de predarea primirea serviciului
-raspunde de respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor in timpul serviciului,semnalind orice neregula medicului de garda sau conducerea spitalului
-nu paraseste postul si nu incredinteaza altcuiva obligaitii de a asigura paza bunurilor decit cu acordul conducerii unitatii care va fi anuntata din timp,in cazuri deosebite
-indeplineste orice alte sarcini incredintate de conducerea unitatii care privesc si asigura bunul mers al activitatii spitalului

SERVICIUL DE STATISTICA

ATRIBUTII STATISTICIAN MEDICAL

-primeste foile de observatie ale bolnavilor iesiti din spital pe care le clasifica pe sectii si grupe de boli
-tine evidenta datelor statistice pe formularele primate de la MInisterul Sanatatii,intocmeste rapoartele statistice ale spitalului,ale sectiilor.
-calculeaza indicatorii privind durata medie de spitalizare,nr.zile internari,pat efectiv ocupat,rulaj si utilizarea paturilor
-asigura transmiterea datelor statistice la DSPJ Sibiu
-pune la dispozitia sectiilor datele statistice si docuemntatia necesara pentru activiatea curenta
-indosariaza si depune in arhiva evidentele si rapoartele statistice

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE LA ATELIERUL DE REPARATII SI INTRETINERE

(electrician,templar,instalator)
-asigura repararea si intretinerea instalatiilor de apa, electrice,a usilo,geamurilor
-asigura procurarea de piese de schim si confectionarea cu mijloace proprii a pieselor care lipsesc
-verifica zilnic buna functionare a instalatiilor si aparatelor medicale din dotarea unitatii
-indeplinesc orice alte sarcini primate din partea intendentului si a conducerii spitalului

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE LA CENTRALA TELEFONICA

-Deserveste operativ toate convorbirile telefonice si intervine operativ la personalul de specialitate in vederea remedierii defectiunilor
-Nu permite intrarea in curtea spitalului a mijloacelor de transport particulare cu exceptia celor care transporta bolnavi in stare grava si a persoanelor particulare in afara orelor de program si vizita
-asigura ordinea si curatenia locului de munca
-nu permite intrarea si stationarea la centrala telefonica a persoanelor particulare si a celui din serviciul de intretinere auxiliara
-intocmeste zilnic procesul verbal de predare-primire a serviciului
-indeplineste orice alte sarcini primate din partea conducerii spitalului

ATRIBUTIILE MUNCITORULUI NECALIFICAT

-raspunde de ingrijirea curtii,a terenului afferent,a gradinii,
-asigura si raspunde de curatenia in afara spitalului(in zona cuprinsa dintre gardul si drumul din afara spitalului)
-efectueaza taiatul gardului viu,plivitul buruienilor,sapatul florilor si rondurilor,curatirea si varuirea bunurilor si pomilor din unitate
-asigura curatenia in incinta pavilioanelor prin dezinfectie si deratizare dupa caz
-asigura efectuarea lucrarilor de semanat,sapat si recoltat din incinta gradinilor spitalului
-efectueaza curatenia la: rampa de gunoi,garaje
-efectueaza operatiuni de intretinere si ardere la crematoriu a materialelor infectioase si anatomo-patologice rezultate in urma proceselor de activitate
-participa la toate lucrarile la care este solicitat de seful ierarhic.

MANAGER,                                                                                                  DIR. ECONOMIC,
ec. Prisca Iosif Nicolae                                                                              ec. Sarbu Mariana